Gastsprekers

Abide In Him – One In Christ Conferentie

“Blijf in Mij, en Ik in u.”Jezus gaf ons deze opdracht in Johannes 15, vers 4.Tijdens deze One In Christ Conferentie willen we dit gezamenlijk in praktijk brengen met deze verschillende uitingen: Collectieve aanbiddingstijd:In elke sessie maken we tijd om de Heer gezamenlijk te aanbidden. Er is kracht in het uitnodigen van de Heer en…