We komen wekelijks op zondag bij elkaar. De zondagsdiensten vormen de basis van het evenementen programma van Heartbeat Church. Hieronder vindt u details over onze zondagsdiensten en elk ander aankomend Heartbeat-evenement. Voel je vrij om deel te nemen aan één van deze evenementen. Ze zijn allemaal gratis, tenzij anders vermeld in de details van het evenement.

Abide In Him – One In Christ Conferentie

“Blijf in Mij, en Ik in u.”Jezus gaf ons deze opdracht in Johannes 15, vers 4.Tijdens deze One In Christ Conferentie willen we dit gezamenlijk in praktijk brengen met deze verschillende uitingen: Collectieve aanbiddingstijd:In elke sessie maken we tijd om de Heer gezamenlijk te aanbidden. Er is kracht in het uitnodigen van de Heer en…