Raphael Timmermans

Een gesprek met de steen:

Mijn manier van beeldhouwen kan ik het best omschrijven als “een gesprek met de steen”. Ik laat me inspireren door de vormen, lijnen, kwetsuren die reeds aanwezig zijn op de (vaak gerecupereerde) steen. Door alleen met de hand te werken zonder elektrisch of pneumatisch werktuigen ontstaat een langzaam proces: een gesprek met de steen.

In die ruimte , die dialoog gaat wat er in mij leeft een uiting vinden in de mogelijkheden of beperkingen die de steen mij oplegt. Wat eerst een breuklijn was wordt een idee, een aanzet. Het toetsen van het idee met hamer en beitel in de steen wordt het werkproces, en zo wordt de volgende stap gezet. Het eind resultaat is dan ook de weerslag van een lang en intensief gesprek, met vallen en opstaan.