Ariel Keren-Or

Onderwerp: “Come higher here: An invitation to walk in a deeper relationship with God”

Ariel Keren-Or is een Messiaans belijdende Jood. Hij woont 1/2 Brazilië, 1/2 Jeruzalem.
Hij ontving de openbaring van Yeshua (Jezus) als de Messias van Israël en de Naties. Zijn getuigenis is hartaanrakend en bouwt je geloof op in de liefde, voorzienigheid en macht van de Heer.
Hij reist de wereld rond om diepgaand & profetisch onderwijs te geven, over het Woord van God, over de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof, over het Lichaam van Christus en de openbaring van de bruid en de Bruidegom. Ariel is open voor alle vragen.