Eric & Emmanuelle Tendon

De droom van Eric & Emmanuelle is om individuen, gezinnen en kerken volledig in hun door God gegeven bestemming te zien komen; God liefhebben met heel hun hart alsook hun naasten; het Huis van Gebed van de Heer oprichten en een impact hebben op de wereld. Ze komen allebei uit het Franstalige deel van Zwitserland en dienen met hun vijf kinderen op verschillende manieren als fulltime zendelingen sinds 2011. Ze leiden momenteel de OneEleven Global Missions Base in Québec en zijn nauw verbonden met YWAM, IHOPU/IHOPKC en CTF. Ze reizen voornamelijk naar Europa en Noord-Amerika om verschillende bedieningen, kerken, gezinnen en gebedshuizen te trainen en te verbinden met de aanbidding van Jezus en de uitbreiding van het Koninkrijk.