Michel & corine allard

Weekend bevrijding – Thema : “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou” 1 Joh.3:8
www.plusquevainqueur.com

Michel Allard: Voormalig verkoper/manager, is nu een fulltime Pastor-Evangelist, bij de ‘Plus que Vainqueurs’ bediening, die hij in 1991 heeft opgericht. Hij is Canadees, werkt in Frankrijk als missionaris-evangelist sinds 1997 en is de oprichter van de “Barmhartige samaritaan” een huis van genezing voor gebroken harten. Hij is de auteur van de boeken “Le Combat Spiritual + Renversons les forteresses” en “Séminaire de vente et de motivation” volgens de
bijbelse principes. Hij is een dynamische en humoristische spreker, van internationale allure.

Corine Bannwarth Allard: Voormalig verpleegster, toegewijd aan het luisteren en zorgen voor de persoon als geheel. (geest, ziel en lichaam). Ze heeft een medelevende bediening, vooral voor vrouwen die bedrogen zijn, mishandeld of onterecht zijn misbruikt doorheen het leven. Ze houdt ervan hen te bemoedigen om hun ware identiteit in Christus te ontdekken en hen te helpen in hun bestemming te komen vooral op basis van persoonlijk luisteren naar het Woord van God. Ze opende een opvangcentrum op de Franse Antillen om christenen die tijdelijk “afgebroken” zijn op hun reis, te verwelkomen, te helpen, te huisvesten, en te voeden, om zo terug de draad te kunnen opnemen. Sinds januari 2011 helpt ze haar man Michel in de bediening bij de “Barmhartige Samaritaan”. Door naar haar getuigenis te luisteren zal je zeker geprikkeld worden in uw geloof en uw liefde voor de geweldige God die u alleen maar het goede wenst. Ze deelt graag haar passie voor de Schrift.