Goede Doelen

10% of meer van de opbrengst van de verkoop van de kunstwerken zal naar één van deze goede doelen gaan naar keuze van de kunstenaar.

Cherut VZW

Cherut biedt hulp en ondersteuning aan meisjes, vrouwen en transgenders die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, uitbuiting of mensenhandel.

Cherut betekent vrijheid en staat voor de vrijheid om te kiezen, juist voor diegenen die geen of weinig keuze hebben. Samen staan we voor een wereld zonder onrecht en uitbuiting en ondersteunen we deze doelgroep in het vinden van vrijheid in hun leven. Vrijheid om te kiezen. Vrijheid om jezelf (terug) te vinden en in je kracht te staan. Vrijheid om je dromen te realiseren.

Meer info op de Cherut website: https://www.cherutbelgium.com

Tabita VZW

Tabita vzw is een voedselbank die materiële steun aanbiedt aan de armen onder de vorm van voedsel en kleding. Daarnaast ondersteunt Tabita ook de mensen in geestelijke nood door belangeloos de liefde van Jezus te delen. Dit gebeurt door tijd met hen door te brengen om naar hen te luisteren en hen te troosten.

Op deze wijze ondersteunt Tabita, sinds meer dan 15 jaar, meer dan honderd families per week en ongeveer 600 mensen op maandbasis.

Doorheen de jaren heeft Tabita zo honderden gezinnen, ongeacht hun origine, geholpen om door een moeilijke periode van hun bestaan te komen. De voorziening en hulp in de basisbehoeften van deze gezinnen heeft hen vaak de nodige ruimte gegeven om de nodige stappen te ondernemen om uit de armoede te geraken.

Indien u meer informatie wenst kunt u Tabita steeds contacteren en indien u ons financieel wenst te ondersteunen kan dit op rekeningnummer BE44 7350 0381 7845.

Video on the work of Jeanine Weyckmans, founder of Tabita VZW:

Meer info op Tabitha’s Facebook-pagina: @BruxellesTabita

SHEAN ASBL

Shean vzw, gelegen Boulevard Emile Bockstael 402, 1020 Brussel-Laken, heeft tot doel de integratie van legale vluchtelingen te vergemakkelijken door hen tijdelijke huisvesting aan te bieden.
Claire Carrera is mede-oprichter en voorzitter. Shean betekent in het Hebreeuws: Rust-Vrede-Veiligheid.
Als vluchtelingen asiel krijgen, hebben ze maar enkele maanden tijd om een plek te vinden waar ze kunnen wonen. De tijdsdruk, de begrijpelijke angsten en argwaan van huiseigenaars, en het gebrek aan kennis en inzicht in de cultuur maakt het zoeken voor de vluchteling tot een ongelooflijke uitdaging. Shean vergemakkelijkt dit proces door betaalbare kamers of tijdelijk appartementen aan te bieden eens een vluchteling de asielzoekersopvang verlaat. Deze korte-termijn verblijven geven hen de tijd die nodig is om op lange termijn een woonst en werk te vinden, en zich aan te passen aan dit nieuwe leven. Shean voorziet onderdak voor maximum een periode van zes tot achttien maanden. Zij voorzien ook begeleiding om de nodige informatie te vinden, geven advies over integratie, geven coaching, psychologische, geestelijke en pastorale opvolging.
Meer informatie kunt u vinden op www.shean.org. U kunt ook financieel helpen door een gift te doen aan Shean naar het account (in België) IBAN : BE18 0004 2488 5965 BIC : BPOTBEB1

Christine Tooze

Christine woont in Sheffield (GB). Bewogen door haar passie om Jezus uit te dragen in al Zijn facetten, opent Christine de deur naar God voor vele mensen. Christine is profetisch en apostolisch. Zij houdt ervan om mensen te zien uitstappen in hun bestemming. Heartbeat Church ontvangt haar vaak als gastspreker.

Marlene Holtzhausen

Marlene Holtzhausen komt uit Zuid-Afrika, waar ze haar universitaire studies deed. Ze is geroepen om als profeet te dienen. Eerder werkte zij als voorbidster in het team van Reinhart Böncke. Ze heeft over de hele wereld gediend als profeet, totdat de Heer haar terugriep naar haar wortels (de Hugenoten). Dus woont en dient Marlene sinds begin 2000 in Frankrijk, tot op heden. Zij wandelt intiem met de Heer en spreekt vrijmoedig Zijn woord.
Fotocredit: Klara Mertens – Duizend Woorden