Inge Symons

Inge Symons

Echtgenote van Marc Beltman en moeder van Róbin-Lisa (20), Luca-Beth (18) en Sem (15).

In Sofa&zo, ’t huis van gebed, vervul ik de rol van Algemeen Coördinator. Hier heten we iederen van harte welkom die zich wil overgeven aan gebed en aanbidding. We kijken vol hoop uit naar Gods ingrijpen, niet alleen in onze persoonlijke levens, maar ook in heel België, Israël, de wereld, en naar Zijn glorieuze terugkomst.

Onze missie bij Sofa&zo is tweeledig:

  1. Het verwezenlijken van een ononderbroken tijd van gebed en aanbidding, 24/7.
  2. Het realiseren van gebed in eenheid en geloof, met eenieder die in de naam van Jezus Christus wil bidden.

Ons motto hierbij is: een huis van gebed voor elke generatie en elke denominatie.

Sofa&zo werkt actief aan het heropleven van het verlangen en geloof in gebed via gebedssamenkomsten, educatie over gebed, betrokkenheid bij de omgeving en samenwerking met omliggende kerken. Jaarlijks beleven we het hoogtepunt in augustus met de 24/7 week van gebed en aanbidding, waarbij bidders en aanbidders ontvangen vanuit kerken uit heel België.

Mijn passie voor gebed is ontstaan uit pure noodzaak. Hard werken en volharding bleken niet afdoende te zijn; het leven brengt soms uitdagingen waar we niet tegen opgewassen lijken. Zowel ikzelf als andere christenen leken vaak zo moe en machteloos. Af en toe hadden we eens succes, maar ik verlangde naar vrucht. Een wezenlijke vraag van Corrie Ten Boom bleef in mijn gedachten hangen: “Is gebed het stuurwiel of het reservewiel van je leven?”

Het gebedshuis ontstond uit een groep vrouwen die baden voor oplossingen en Gods ingrijpen. Het concept van een huis van gebed was volledig nieuw, maar gedurende de vijf jaar van gezamenlijk gebed begonnen we steeds duidelijker de roep van God hiertoe te ervaren. Nu, 13 jaar later, blijven we streven naar Zijn wegen, ondanks de uitdagingen die we tegenkomen. Het huis staat symbool voor eenheid over generaties en denominaties, verankerd in gebed. De moeilijkheden die we hebben doorstaan, hebben ons geleid naar diepgang, authenticiteit, eenvoud en gebed, met Christus als het hoogste streven, waarin alle dingen mogelijk zijn.