Wat een liefde!

Ben je op zoek naar een liefde die je zo diep kan vervullen, een liefde waarin je jezelf kan zijn en die onvoorwaardelijk  is?  Dan wil ik je bemoedigen met dit gedicht. Het is een stuk getuigenis van hoe ik God ervaren heb en hoe Hij me geleid heeft om Zijn liefde aan anderen uit te delen. God wil jou ook dieper meenemen in Zijn hart. Laat je teder omarmen door de Vader.

I.M.

Wat een liefde!

De liefde die me wil laten dansen
Is een liefde met telkens weer nieuwe kansen
Steeds als ik twijfel aan Uw geduld met mij
Laat U me weten dat U me ziet. Het zet me vrij.
Dwars door alles heen blijft U het anker.

Ik ben geliefd, aanvaard en daarvoor zo dankbaar
Nooit komt aan Uw liefde een eind
Ik ben Uw geliefde dochter voor altijd
U neemt me mee dieper in Uw Woord
Wat betekent dat ik besef dat U me altijd hoort.

Hoe wonderlijk U dingen steeds leidt op mijn pad.
Het is een liefde die echt alles omvat.
Dat U me ziet als rechtvaardig, volmaakt en rein
Maakt dat ik steeds meer mezelf kan zijn
U zag me gebroken en toch koos U mij
Dat maakt me veilig en altijd aan Uw zij

U zegt zoals Ik liefheb, heb ook lief
Zoek mijn verloren zonen en dochters
Want het is hen die U ook zo vol liefde ziet
Deel met hen, geef en laat niet gaan
Want ook zij zijn gewild. Ik ken hun bestaan

Vader, wat geweldig om te weten dat U trots bent op mij
U houdt mij vast, U  bent nabij.
Niets of niemand kan mij scheiden van U
U laat nooit los, ik ben van U.

Wat een wonder dat U me prachtig hebt gemaakt in de moederschoot
U had een plan, U overwon de dood.
Dwars door het lijden
Dwars door de pijn
Mag ik weten dat ik voor eeuwig de Uwe zal zijn

Ik ben zo blij, mijn hart komt tot rust
Wanneer U mij teder op mijn voorhoofd kust.
Niemand is zo mooi, zo prachtig zo trouw.
Maak mij geheel zoals U, zodat ik ook steeds meer van U hou.

Lieve Jezus, Vader, Heilige Geest
Zoals U is er nog nooit Iemand in mijn leven geweest. 
Ik wil Uw glimlach aan de wereld laten zien
Zodat zij ook zullen weten: ik ben gezien

Want wij, Uw kinderen hebben zoveel te geven, er komt geen einde aan
Wanneer wij werkelijk Uw taal van de liefde verstaan.